• Thiết bị quan sát Hữu Vinh
  • Thiết bị quan sát Hữu Vinh
  • Thiết bị quan sát Hữu Vinh
CAMERA-AHD
VDT-2070AHD 1.3
Giá: 960.000 vnđ
VDT-315AHD 1.3
Giá: 999.000 vnđ
VDT-3060AHD 1.3
Giá: 1.040.000 vnđ
VDT-2070AHD 2.0
Giá: 1.180.000 vnđ
VDT-315AHD 2.0
Giá: 1.230.000 vnđ
VDT-3060AHD 2.0
Giá: 1.340.000 vnđ
  • HVTECH
  • QUESTEK
  • VDTECH
  • AVTECH
  • VANTECH